Achizitii

 

RAPORTUL PROCEDURII AFERENT ACHIZIȚIEI CURSURILOR DE FORMARE EMC (click aici pentru detalii) 

 

 

ERATA NR. 2  LA PROCEDURA DE ACHIZIȚII SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA EMC – MEDICI

Mail multe informații(click aici)

 

ERATA NR.1 LA CAIETUL DE SARCINI PRIVIND SERVICIILE DE FORMARE PROFESIONALA EMC

Mai multe informatii (click aici)

 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITATIE DE PARTICIPARE

SERVICII FORMARE PROFESIONALA EMC – medici

COD CPV 80530000-8

13/06/2019

Denumirea Autorităţii Contractante

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” estebeneficiar in cadrulproiectului cu titlul „CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII VIETII COPIILOR CU BOLI RARE”, cod SMIS 108207, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectulcontractului:

Achizitia de servicii de formare profesionala EMC (educatie medicala continua), destinate medicilor ce vor face parte din grupul tinta al proiectului.

Durata contractului: 20luni, de la data semnarii

Procedura aplicată : CUMPĂRARE DIRECTĂ – Anexa 2

Data-limită şi locul pentru depunere a ofertelor:26/02/2019, ora12 la sediulSpitaluluI Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabia 21, Sector 2,  nr.31.

Ofertele se vor depune in conformitate cu caietul de sarcini.

Operatorii economici interesati pot solicita  clarificari cu privire la documentatia de Atribuire pana la data de18/06/2019 la adresa de email secretariat@spitalgomoiu.ro

Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in considerare.

Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare :

E-mail: secretariat@spitalgomoiu.ro

Telefon: 031/4136700

Mai multe informatii – caiet de sarcini (click aici)

Mai multe informatii – formulare procedura (click aici) 

ERATA NR. 2 LA INVITATIA DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Mai multe informatii (click aici)

 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITATIE DE PARTICIPARE

SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

COD CPV 80000000-4

Denumirea Autorităţii Contractante:

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” este beneficiar in cadrul proiectului cu titlul „CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII VIETII COPIILOR CU BOLI RARE”, cod SMIS 108207, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectul contractului:

Achizitia de servicii de formare profesionala EMC (educatie medicala continua), destinate medicilor ce vor face parte din grupul tinta al proiectului.

Durata contractului: 20 luni, de la data semnarii

Procedura aplicată: CUMPĂRARE DIRECTĂ – Anexa 2

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 11/04/2019, ora 12.00 la sediul SpitaluluI Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabia 21, Sector 2.

Ofertele se vor depune in conformitate cu caietul de sarcini.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire pana la data de 08/04/2019 la adresa de email secretariat@spitalgomoiu.ro

Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate considerare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare :

E-mail: secretariat@spitalgomoiu.ro

Telefon: 031/4136700

Mai multe informatii – caiet de sarcini (click aici)

Mai multe informatii – formulare procedura (click aici)

 

REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE – SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Mai multe informatii (click aici)

 

REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE – SERVICII DE IDENTIFICARE SI RECRUTARE A GRUPULUI TINTA

Mai multe informatii (click aici)

 

ERATA NR.1 LA CAIETUL DE SARCINI PRIVIND SERVICIILE DE ORGANIZARE EVENIMENTE

Mai multe informatii (click aici)

 

 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITATIE DE PARTICIPARE

SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE

COD CPV 79952000-2; 55210000-5; 55520000-1 INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Denumirea Autorităţii Contractante:

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” este beneficiar in cadrul proiectului cu titlul „CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII VIETII COPIILOR CU BOLI RARE”, cod SMIS 108207, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectul contractului:

Achizitia de servicii de organizare evenimente necesare desfasurarii activitatilor prevazute in cadrul cererii de finantare aferenta proiectului mai sus mentionat.

  • LOT 1 – Servicii organizare campanii
  • LOT 2 – Servicii organizare cursuri EMC
  • LOT 3 – Servicii organizare simulari clinice
  • LOT 4 – Servicii organizare congrese
  • LOT 5 – Servicii organizare schimb de bune practici

Durata contractului: 22 luni, de la data semnarii

Sursa de finantare : Programul Operational Capital Uman

Procedura aplicată: CUMPĂRARE DIRECTĂ – ANEXA 2

Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor: 26.02.2019, ora12 la sediul Spitalului Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabia 21, Sector 2,  nr.31.

Ofertele se vor depune in conformitate cu caietul de sarcini.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de Atribuire pana la data de22/02/2018 la adresa de email secretariat@spitalgomoiu.ro

Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in

considerare.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare :

E-mail: secretariat@spitalgomoiu.ro

Tel : 031/4136700

Mai multe informatii – caiet de sarcini (click aici)

Mai multe informatii – formulare procedura (click aici)

 


 

 

Către: Toţi operatorii economici interesaţi

INVITATIE DE PARTICIPARE

SERVICII DE IDENTIFICARE SI RECRUTARE A GRUPULUI TINTA

COD CPV 79625000-1

Denumirea Autorităţii Contractante:

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” este beneficiar in cadrul proiectului cu titlul „CRESTEREA COMPETENTELOR MULTIDISCIPLINARE A PERSONALULUI MEDICAL IN VEDEREA IMBUNATATIRII CALITATII VIETII COPIILOR CU BOLI RARE”, cod SMIS 108207, proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Obiectul contractului:

Achizitia de servicii de identificare si recrutare a grupului tinta, conform calendarului achizitiilor publice din cererea de finantare. Serviciul consta in recrutarea si selectia a 400 de profesionisti din sectorul medical in vederea imbunatatirii nivelului de competente al acestora, pentrua tragerea grupului tinta in cadrul proiectului in vederea cresterii accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, pentru motivarea persoanelor de a participa la activitatile proiectului in vederea selectiei grupului tinta, pentru informarea potentialului GT asupra programelor de formare si metodologiei de selectie, este necesara achizitia de servicii  de identificare, recrutare si selectie grup tinta.

Durata contractului: 22 luni, de la data semnarii

Procedura aplicată: CUMPĂRARE DIRECTĂ

Data-limită şi locul pentr depunerea ofertelor: 26/02/2019, ora 12 la sediul SpitaluluI Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu”, Municipiul Bucuresti, Bulevardul Basarabia 21, Sector 2,  nr.31.

Ofertele se vor depune in conformitate cu caietul de sarcini.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari cu privire la documentatia de Atribuire pana la data de22/02/2019 la adresa de email secretariat@spitalgomoiu.ro

Solicitarile de clarificari depuse dupa termenul mentionat mai sus nu vor fi luate in

considerare.

Criteriul de atribuire:pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare :

E-mail: secretariat@spitalgomoiu.ro

Telefon: 031/4136700

Mai multe informatii – caiet de sarcini (click aici)

Mai multe informatii – formulare procedura (click aici)

 

 

Cresterea competentelor multidisciplinare a personalului medical in vederea imbunatatirii calitatii viatii copiilor cu boli rare

cod SMIS 108207

Proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Asociatia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila