• 004 031 41 36 700
 • secretariat@spitalgomoiu.ro
 • Bulevardul Basarabia 21, Sector 2 București

Activitati

A1: Furnizarea programelor de formare profesionala specifica catre un numar de 400 de specialisti implicati in furnizarea de servicii medicale.

A1.1: Recrutarea, selectia si mentinerea a 400 de profesionisti din sectorul medical in grupul tinta.

A1.2: Organizarea si derularea programelor de formare profesionala specifica pentru 400 persoane din grupul tinta.

A1.3: Dezvoltarea competentelor specialistilor implicati in programme prioritare de sanatate prin utilizarea

instrumentelor innovative.

A1.4: Dezvoltarea de noi programe de formare profesionala/actualizarea programelor existente, in functie de necesitatile identificate.

A2: Imbunatatirea competentelor tehnice a 92 de specialisti din sistemul medical prin participarea la activitati transnationale.

A2.1: Organizarea schimburilor de bune practici pentru 32 de persoane.

A2.2: Participarea unui numar de 60 de specialisti din domeniul medical la congrese vizand domeniile prioritare de sanatate.

A3: Activitati transversale

A3.1: Managementul Proiectului si coordonarea activitatilor

A3.2: Activitate transversala – aferenta cheltuielilor indirecte, inclusiv informarea si publicitatea proiectului

Rezultate asteptate :

 •  1 Procedura de recrutare si selectie grup tinta
 •  8 evenimente regionale (1 campanie in fiecare regiune de dezvoltare) de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta
 • 400 de specialisti implicati in furnizarea serviciilor medicale participanti la evenimentele locale de informare organizate
 • 400 de dosare de inscriere in grupul tinta al proiectului
 • 400 de specialisti implicati in furnizarea de servicii medicale selectati, dupa cum urmeaza: 136 de medici implicati in furnizarea de servicii medicale, 240 de asistenti medicali implicati in furnizarea de servicii medicale, 24 de medici de familie implicati in furnizarea de servicii medicale.
 • 1 procedura de organizare si derulare programe de formare profesionala
 • 9 programe de educatie medicala continua pentru medici proiectate/creditate de Colegiul Medicilor in conformitate cu metodologia in vigoare.
 • 160 de medici (136 de medici si 24 de medici de familie) participanti la programele de educatie medicala continua
 • 3 programe de educatie medicala continua pentru asistenti medicali proiectate/creditate de OAMGMAMR in conformitate cu metodologia in vigoare
 • 97.1% rata de promovabilitate si certificare 256 asistenti medicali si medici de familie) a grupului tinta participant la programele de educatie medicala continua.
 • 400 persoane participante la modulul de egalitate de sanse si nondiscriminare si la modulul dezvoltare durabila
 • 400 de kit-uri de cursuri acordate pentru facilitarea acumularii cunostintelor in timpul cursului si eficientizarea programului de formare profesionala specifica
 • 1 procedura de organizare a simularilor clinice.
 • 1 set de materiale elaborate in vederea derularii simularilor clinice.
 • 136 de medici participanti la simularile clinice efectuate cu ajutorul echipamentelor inovative achizitionate.
 • 97,1% rata de promovabilitate si certificare (136 de medici) a grupului tinta participant la programele de educatie medicala continua.
 • 1 procedura de organizare a schimburilor de bune practici.
 • 2 schimburi de bune practici organizate (aprox. 16 participanti/schimb de bune practici)
 • 32 de profesionisti din domeniul medical (16 medici si 16 asistenti medicali) participanti la schimburile de bune practici din Italia.
 • 2 rapoarte schimb de bune practici necesare evaluarii activitatilor didactice, diseminarii rezultatelor/know-how-ului acumulat si adaptarii materialelor de curs, in vederea transferarii rezultatelor.
 • 1 procedura de selectie a medicilor in vederea participarii la congrese internationale in domeniile prioritare de sanatate.
 • 60 de specialisti din domeniul medical participanti la congresele/manifestarile stiintifice internationale de instruire privind noutatile in prevenirea, diagnosticarea precoce si tratarea bolilor rare la copii.
 • 1 proiect implementat si finalizat.
 • 12 intalniri de coordonare a proiectului.
 • 12 RTF-uri elaborate.
 • minim 12 cereri de rambursare depuse.
 • 1 plan de achizitii.
 • 1 antet al proiectului.
 • 1 website al proiectului functional.
 • Materiale de promovare ale proiectului (roll-up, pixuri, mape, afise, pliante) ce vor fi afisate/diseminate in locatiile de durulare a evenimentelor si activitatilor
 • 1 spot radio elaborat si difuzat
 • 1 spot TV elaborat si difuzat.
 • 1 comunicat de presa publicat la inceputul proiectului.
 • 1 comunicat de presa publicat la finalizarea proiectului.
 • 30 de participanti la Conferinta de lansare a proiectului.
 • 30 de participanti la Conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului.