Comitetul director

MANAGER
Prof. Dr. Doina Anca Plesca

DIRECTOR MEDICAL
Conf. Dr. Victoria Hurduc – Director Medical cu atributii delegate

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Ec. Maria Enescu

 

PLANUL DE MANAGEMENT (click aici)

REGULAMENT INTERN (click aici)