• 004 031 41 36 700
  • secretariat@spitalgomoiu.ro
  • Bulevardul Basarabia 21, Sector 2 București

Descriere proiect

Proiectul POCU/91/4/8/108208 “Cresterea competentelor multidisciplinare a personalului medical in vederea imbunatatirii calitatii vietii copiilor cu boli rare” contribuie la atingerea obiectivului major al programului, respectiv combaterea saraciei si promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea nivelului de competente al resurselor umane din sectorul medical.

Dezvoltarea resurselor umane reprezinta unul dintre elementele funamentale ale cresterii accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, fiind pilonul incluziunii sociale si a combaterii saraciei.

Pe termen lung, proiectul are efecte pozitive prin consolidarea sistemului medical, prin dezvoltarea potentialului profesional al resurselor umane din sectorul medical din cele 8 regiuni de dezvoltare, precum si prin cresterea calitatii sistemului medical. Proiectul aduce plus valoare dezvoltarii sistemului medical prin schimbul de bune practici, prin participarea grupului tinta la workshop-uri in Italia specializate in prevenirea, diagnosticarea precoce si tratarea bolilor rare la copii, precum si prin participarea profesionistilor din sistemul medical la congrese internationale. De asemenea, noile tehnologii si instrumente utilizate au potentialul de a revolutiona sistemul medical si de a contribui la dezvoltarea sustenabila a acestora. In acest sens, se va asigura o inalta calitate a serviciilor medicale oferite populatiei, raspunzand adecvat provocarilor, problemelor si inegalitatilor curente, care reprezinta factori agravanti ai mortalitatii, saraciei si excluziunii sociale.

Proiectul produce schimbari, conceptuale si practice in procesul de imbunatatire a nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical, prin asigurarea tehnicilor moderne de predare in cadrul programelor de formare profesionala, prin dezvoltarea de noi calificari si actualizarea a doua programe existente de formare profesionala, asigurarea unui schimb de bune practici in vederea deschiderii orizontului profesionistilor din sistemul medical, precum si facilitarii schimbului de idei si experienta.

Masurile propuse in cadrul proiectului au ca scop cresterea accesului la servicii medicale accesibile, durabile si de inalta calitate, prin imbunatatirea nivelului de competente a 400 de profesionisti din sectorul medical, dintre care 136 de medici, 24 de medici de familie si 240 de asistenti medicali. Proiectul va avea un efect pozitiv asupra economiei locale si regionale, crescand nivelul de performanta a profesionistilor din sistemul medical. Astfel, se va asigura o inalta calitate a serviciilor medicale oferite populatiei, tinandu-se cont de provocarile, problemele si inegalitatile curente, ce reprezinta factori agravanti ai mortalitatii, saraciei si excluziunii sociale.

Valoarea totala a proiectului este de 5.210.903,12 lei.