• 004 031 41 36 700
 • secretariat@spitalgomoiu.ro
 • Bulevardul Basarabia 21, Sector 2 București

Protectia datelor cu caracter personal

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25 mai 2018, Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu ,este operator de date cu caracter personal si va informeaza dupa cum urmeaza:

Pentru a presta serviciile de sanatate Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu  prelucreaza datele dumneavoastra personale: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, date privind sanatatea inclusiv istoricul medical, si alte date,dar fara a se limita la cele de pe copia actului de identitate, copia certificatului de nastere sau de pe alte documente de identificare, dupa caz, date privind viata sexuala. In consecinta, fara a avea la dispozitie datele dumneavoastra cu caracter personal necesare, Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu  nu va putea sa se conformeze in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale in prestarea serviciilor medicale, acest lucru neafectand totusi calitatea actului medical.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate catre: autoritati de stat, asociatii profesionale, furnizori de servicii (clinici, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare).

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de Acces – puteti solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare sau de actualizare – puteti solicita companiei sa corecteze datele dvs. cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere– puteti solicit sa fie sterse datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele temeiuri:
  • Atunci cand datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • Daca nu exista alt temei juridic pentru prelucrare;
  • Va opuneti procesului decizional automatizat si nu exista temeiuri juridice intemeiate;
  • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • Datele cu caracter personal trebuie sa fie sterse pentru a respecta obligatia legala in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica spitalului;
 • Dreptul de Restrictionare – puteti solicita sa restrictioneze modul in care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele:
  • Contestati exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioada care sa permita spitalului sa verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter personal;
  • Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictia de utilizare a acestora;
  • Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ele sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie;
  • V-ati opus prelucrarii in conformitate cu dreptul de a obiecta si procesului decizional automatizat, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale spitalului prevaleaza asupra temeiurilor dvs.
 • Dreptul la Portabilitate – puteti solicita spitalului primirea datelor dvs. cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod curent, prelucrabil automat sau, in masur in care este posibil din punct de vedere tehnic,  sa transfere datele dvs. cu caracter personal catre o alta organizatie;
 • Dreptul de a obtine confirmarea cu privire la faptul ca datele cu caracter personal referitoare la Dvs. sunt sau nu prelucrate si comunicate intr-o forma inteligibila;
 • Dreptul de va modifica sau retrage consimtamantului. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs. – va puteti retrage oricand consimtamantul  pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul, fara a aduce atingere legalitatii consimtamantului dat inainte de revocare;
 • Dreptul la opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal care o privesc, cu exceptia cazului in care Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu demonstreaza ca are motive legitime care justifica prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii;
 • Dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor;
 • Dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va rugam ca, in cazul in care, in vederea executarii serviciilor medicale ne transmiteti (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa comunicati prezenta Informare persoanei respective. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu la adresa de e-mai protectiadatelor@spitalgomoiu.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

1. PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (click pentru detalii)

2. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (click pentru detalii)

3. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE (click pentru detalii)

4. NOTĂ DE INFORMARE (click pentru detalii)

5. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EFECTUATĂ PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (click pentru detalii)

6. GHID PRIVIND EXERCITAREA DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE A DREPTURILOR PREVĂZUTE DE REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (click pentru detalii)

7. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES (click pentru detalii)

8. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE (click pentru detalii)

9. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA ȘTERGEREA DATELOR (click pentru detalii)

10. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII (click pentru detalii)

11. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR (click pentru detalii)

12. CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI LA OPOZIŢIE (click pentru detalii)

13. GHID PRIVIND EXERCITAREA DE CĂTRE PERSOANELE VIZATE A DREPTURILOR PREVĂZUTE DE REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR (click pentru detalii)

14. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (click pentru detalii)

15. POLITICA COOKIES (click pentru detalii)