• 004 031 41 36 700
  • secretariat@spitalgomoiu.ro
  • Bulevardul Basarabia 21, Sector 2 București

Parteneri

Lider de parteneriat  – SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU”

Spitalul Clinic de Copii “Dr. Victor Gomoiu” reprezinta o unitate medicala de referinta din Bucuresti,atat din punct de vedere al asistentei medicale furnizand cele mai bune servicii medicale in domeniul patologiei pediatrice,cat si din punct de vedere al activitatii de pregatire academica,cercetare stiintifica în domeniul medical.Obiectivele intreprinse pe termen lung se axeaza pe:cresterea calitatii actului medical prin utilizarea tehnologiilor noi,perfectionarea profesionala continua a personalului medical,cresterea satisfactiei  acientilor,asiguarea continua a activitatilor educationale de inalt nivel,promovarea cercetarii stiintifice.Unitatea detine experienta necesara mai mare de 6 luni conform Ghidului in derularea activitatilor din cadrul proiectului.Personalul medical existent a permis abordarea clinica si terapeutica a unor patologii pediatrice extrem de complexe,bolile rare reprezentand o prioritate pentru activitatea interna si de cercetare.Au fost initiate numeroase programe de cercetare/granturi de cercetare,studii clinice.In plus,medicii specialisti au organizat numeroase manifestari stiintifice(mese rotunde,simpozioane,conferinte,congrese nationale). De asemenea,detine toata capacitatea administrativa si de personal(30 de experti)pentru a sustine si implementa proiecte complexe cu finantare europeana.Detine capacitatea operationala si financiara de a derula proiecte,dispunand de personal specializat si de know-how acumulat din dezvoltarea proiectelor si parteneriate cu institutii importante in domeniu.Descrierea detaliata a experientei si expertizei se regaseste in Nota justificativa privind valoarea adaugata a parteneriatului atasata in MySMIS.

Partener 1 – ASOCIATIA „PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILA”

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 2006, specializată în servicii de management și consultanţă strategică, având misiunea de a elabora de-a lungul timpului proiecte strategice prin care a creat și aplicat mecanisme, instrumente inovative, programe de dezvoltare economică, programe educaționale și formative, programe pentru dezvoltarea socială, culturală, perfecționare profesională și vocațională precum și dezvoltare a mediului, contribuind la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional și național, în mediul urban și rural.

Asociația PartNET are declarate câștigătoare în anul 2017 și 2018 peste 25 proiecte cu parteneri naționali, care urmăresc în aceeași măsură acțiuni strategice în vederea susținerii egalității de şanse, dezvoltare durabilă, Inovaţie şi TIC, abordare transnaţională, abordare interregională, creşterea participării pe piaţa muncii, a îmbunătăţirii nivelului educaţional, creşterii accesului la serviciile sociale, îmbunătăţirii condiţiilor de locuire şi reabilitării spaţiilor urbane, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare prin mobilizarea şi animarea comunităţii şi a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de Acțiune Locală (GAL) şi elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală