Avizul MS privind aprobarea structurii organizatorice