Obiective

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de competente a 400 de profesionisti din sistemul medical de sanitate din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, respectiv ale cadrelor medicale profesioniste din sistemul medical si ale asistentilor medicali la nivel national, implicati in prevenirea, diagnosticarea precoce si tratarea bolilor rare la copii.

Performanta sistemului de sanatate reprezinta unul dintre pilonii principali ai cresterii si dezvoltarii unei societati, deoarece starea de sanatate a populaþiei influenþeaza direct productivitatea. Pentru a accelera cresterea accesului la servicii medicale accesibile, durabile si de inalta calitate, este necesara cresterea nivelului de competente a profesionistilor din sectorul medical. Dezvoltarea nivelului de competente al profesionistilor din sistemul medical reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale unei cresteri economice sustenabile, iar prezentul proiect raspunde acestei necesitati prin furnizarea de actiuni complexe bazate pe experienta dobandita si knowhow- ul acumulat de catre parteneriat de-a lungul timpului. Astfel, in vederea crearii unui sistem medical performant, proiectul isi propune urmatoarele tipuri de activitati: furnizare de programe de formare adaptate la standarde europene, participare la simulari clinice in vederea utilizarii noilor echipamente achizionate prin intermediul proiectului, participare la congrese internatioale si schimburi de bune practici cu scopul de a dezvolta competentele specialistilor inscrisi in grupul tinta. In acest sens se vor asigura servicii medicale de inalta calitate, menite sa reduca mortalitatea si morbiditatea evitabila la copii, precum si promovarea unui comportament pro-sanatate in randul populatiei inca de la varste fragede.

Asadar, obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al apelului – O.S. 4.8 „Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sistemul medical, prin oferirea de sprijin pentru cresterea capacitatii tehnice a personalului implicat in implementarea programelor proritare de sanatate”, prin crearea unui sistem medical performant care are la baza resurse umane calificate si informate, contribuind astfel fundamental la atingerea obiectivului general POCU. De asemenea, obiectivul proiectului porneste de la necesitatile si nevoile reale ale sistemului medical romanesc, urmarind imbunatatirea si valorificarea la maxim a capacitatilor actuale ale persoanelor din grupul tinta, contribuind si asigurand cresterea calitatii vietii, luand in considerare contextual medical actual.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1: Imbunatatirea competentelor profesionale a 400 de specialisti in furnizarea serviciilor medicale din cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei, in vederea imbuntatirii cresterii calitatii actului medical, accesului la servicii accesibile, durabile si de

inalta calitate, prin derularea de cursuri de formare profesionala specifica.

2. OS 2: Cresterea abilitatilor si competentelor a 136 de profesionisti din sectorul medical, prin participarea acestora la simulari clinice privind utilizarea de instrumente medicale inovative.3. OS 3: Asigurarea unei mase critice de resurse umane calificate in domeniul medical a 76 de medici si 16 asistenti medicali prin participarea la schimburi de bune practici si congrese internationale vizand bolile rare.

Cresterea competentelor multidisciplinare a personalului medical in vederea imbunatatirii calitatii viatii copiilor cu boli rare

cod SMIS 108207

Proiect finantat de Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Asociatia PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila