Sectia Clinica Pediatrie 3

Sectia Clinica Pediatrie 3 contine:

Pediatrie Generala si Compartiment Cardiologie Pediatrica.

Date generale:

Sectia cuprinde 18 paturi de Pediatrie Generala si 7 paturi de Cardiologie Pediatrica.