Concurs manageri spitale 2017

ANUNT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER DE SPITAL

In conformitate cu prevederile HG 1027/2014 si potrivit prevederilor Dispozitiei Primarului General nr. 1504/23.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de Manager, persoana fizica din cadrul unitatilor sanitare cu paturi aflate in subordinea autoritatii publice locale a Municipiului Bucuresti, Consiliul de Administratie al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager de spital, persoana fizica

Mai multe informatii (click aici)

Bibliografie (click aici)

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER UNITATE SANITARA, PERSOANA FIZICA (click aici)